Extra begeleiding

Jongen-krijgt-hulp

Intern begeleiders

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de algehele ondersteuningsstructuur op onze school. Zij voeren overleg met de groepsleerkrachten, de directie en ouders over de behaalde resultaten. Er wordt zowel gesproken over de leerstof en de vorderingen van de groep als over het sociale welbevinden en het gedrag van de leerlingen in de groep. Zodra een leerling structureel extra aandacht buiten de groep krijgt, worden de ouders ingelicht.

Blijft het niveau van een leerling achter, dan maken de intern begeleider en de groepsleerkracht, in afstemming met ouders en de leerling, een plan van aanpak voor hulp in de klas. Als ouder kunt u altijd een afspraak maken om wensen en zorgen te bespreken. Alle gegevens met betrekking tot uw kind zijn voor u ter inzage.