Groepen

klas met tablets 795x198

Groep 1 en 2
De kleuters van groep 1-2 werken met ontwikkelingsmaterialen. Ze werken regelmatig vanuit de kring. Na een korte instructie gaan de kinderen aan het werk. Er wordt gewerkt in de themahoeken (huishoek, bouwhoek, enz.), in het speellokaal en op het schoolplein. De kinderen leren spelenderwijs begrippen en vaardigheden aan de hand van thema’s. Daarnaast doen ze allerlei voorbereidende taal-, reken- en schrijfactiviteiten. De kinderen worden uitgedaagd op hun eigen niveau en tempo.

Eens per week volgen de kinderen een Leefstijlles in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder wordt er de hele dag aandacht besteed aan deze ontwikkeling.
Voor een individueel gesprek over uw kind kunt u een afspraak maken met de leerkracht.

Groep 3 en 4
De kinderen krijgen steeds meer les in aparte vakken. Leren lezen, rekenen en schrijven staan centraal in groep 3. De letters en cijfers worden aangeleerd en er wordt gestart met het ‘echte’ rekenen: erbij- en eraf-sommen tot twintig.

In groep 4 wordt bij het lezen de inhoud belangrijker. Het rekenen betreft vooral het automatiseren tot honderd en de tafels 1 t/m 5 en 10. De verwerking van leerstof doen de leerlingen waar mogelijk op tablets. Er komen wereldverkennende thema’s aan de orde en vakken als biologie en verkeer. Bij spelling staan vooral de open en gesloten lettergrepen centraal.

Eens per week volgen de kinderen de Leefstijllessen in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groep 5 t/m 8
In de groepen 5 t/m 8 leggen we meer nadruk op het toepassen en de inhoud van de rekenen, taal en lezen. Hiervoor worden waar mogelijk tablets gebruikt. Door spreekbeurten, boekenkringen, presentaties en opdrachten wordt de zelfstandigheid vergroot. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen ook Engels. Wereldoriëntatie neemt een steeds grotere plaats in binnen het onderwijs van deze jaargroepen.

Eens per week volgen de kinderen Leefstijllessen in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling.