Organisatie

Jongetje bij planbord

Directie
De dagelijkse leiding van de school is in handen van Margot Timmerman. Zij is eindverantwoordelijk voor alle schoolzaken. Zij is bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen.

Het schoolteam
Naast de directie bestaat het schoolteam uit twee intern begeleiders, ruim twintig leerkrachten, een administratief medewerker en een conciërge. Ons team wordt regelmatig versterkt door stagiaires (leerkrachten in opleiding en onderwijsassistenten in opleiding).

Bestuur
De Toonladder Galecop is een van de 12 openbare basisscholen van Stichting Robijn. De stichting bestuurt een grote verscheidenheid aan openbare basisscholen in Nieuwegein en IJsselstein.
Meer informatie over Stichting Robijn»

MR/GMR
De school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De MR adviseert of beslist mee over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs, beleidsmatige zaken en de besteding van de financiën.

Overkoepelend heeft Stichting Robijn een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten vertegenwoordigers van alle scholen van Stichting Robijn. In de GMR worden zaken van gemeenschappelijk belang voor alle Robijnscholen besproken.

De Oudervereniging
De Oudervereniging is een enthousiaste club betrokken ouders die, samen met een afvaardiging van het team, activiteiten op school organiseert en de groepen ondersteunt bij schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, schoolprojecten en Koningsspelen. De oudervereniging int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage, waarvan deze activiteiten worden betaald. Daarnaast int de oudervereniging het geld voor het schoolreisje (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp voor groep 8.