Kernwaarden

meisjes-op-de-kop

´Elk kind zijn persoonlijk record!´

Onze kernwaarden zijn:  persoonlijk, optimaal, samen-werken en in beweging.

Persoonlijk

  • Een laagdrempelige school met persoonlijke aandacht voor ouders en kinderen
  • Samen optrekken in het belang van het kind

Optimaal

  • Het onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen op de mogelijkheden van elk kind
  • Leerstof aanbieden in de zone van de naaste ontwikkeling van het kind

Samen-werken

  • Basisvaardigheid. Je hoeft geen vrienden van elkaar te zijn om met elkaar samen te werken.
  • Samen werken met externen (logopedist, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut)

In beweging

  • Een eigen keuze maken in alles wat op je afkomt. Uitgangspunt is dat het van meerwaarde is voor de kinderen.
  • Een gezonde leefstijl ( gezonde voeding, moestuin en belevingstuin)
  • Wij bewegen mee met de moderne, digitale tijd