Ons onderwijs

jongen-achter-computer


Onze school werkt met het leerstofjaarklassensysteem. In de onderbouw (groepen 1/2) werken wij met heterogene groepen; kinderen van 4, 5 en 6 jaar zitten bij elkaar in de groep.
Vanaf groep 3 werken wij met homogene groepen: kinderen van dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar in één groep.

Bij de uitleg en de verwerking houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. Er is extra uitleg en oefenmateriaal voor leerlingen die de stof wat minder snel opnemen en verrijkingsmateriaal voor de leerlingen die meer aankunnen. Wij brengen van al onze leerlingen de onderwijsbehoefte nauwkeurig in beeld, zodat wij ons aanbod daarop kunnen afstemmen.
Onze methodes en werkwijzen zijn modern en voldoen aan de eisen die daar, door de overheid, aan worden gesteld. We maken gebruik van digitale middelen (tablets voor alle leerlingen vanaf groep 4, computers en touchscreens) om de kinderen, waar mogelijk, op een interactieve wijze te laten leren.

Omdat onze leerlingen de wereldburgers van morgen zijn, vinden wij internationalisering ook belangrijk. We doen daarom mee aan een uitwisselingsprogramma met een school in Duitsland met leerlingen uit groep 8.