Klachtenregeling

jongetjes schrijven

Ondanks al onze inspanning om de school zo goed mogelijk te laten functioneren, kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Dat horen we dan graag zo snel mogelijk van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Komen we er met elkaar niet uit, dan spreken we af wie we vragen om te helpen bij de oplossing van het probleem. De scholen van Stichting Robijn hebben een klachtenregeling, waarin beschreven staat hoe we met klachten omgaan.

De klachtenregeling komt er in het kort op neer dat u eerst contact opneemt met de betrokken leerkracht als het gaat over iets dat in de klas is gebeurd. Mocht u na één of meer gesprekken, het gevoel hebben dat hun vraag of klacht niet goed beantwoord is, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding wenden. De schoolleiding kan ook al eerder bij het gesprek met de leerkracht aanwezig zijn. U kunt ook direct met de schoolleiding contact opnemen om uitleg te krijgen over meer algemene schoolzaken die niet direct betrekking hebben op de klas of de leerkracht van het kind. We gaan er daarbij steeds van uit dat we, door met elkaar in gesprek te zijn en blijven, eventuele problemen samen kunnen oplossen. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de directeur. Mochten zij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school.

Meer informatie over de klachtenregeling»