Gedragscode

jongen-achter-computer

Gedragscode

Stichting Robijn, het bestuur waaronder De Toonladder valt, heeft een gedragscode opgesteld om te zorgen voor een veilige school voor iedereen. Hierin staat hoe personeelsleden en (hulp)ouders omgaan met elkaar en met de kinderen. Het bestuur van Stichting Robijn maakt zich sterk voor een prettig en professioneel werkklimaat voor personeel en leerlingen. Dit klimaat is gebaseerd op respect, verantwoordelijkheid en samenwerken. De drie basisregels voor de omgang met elkaar op school zijn hiervan afgeleid:

Respect
Iedereen in de wereld heeft het recht waardig en respectvol te leven. Met andere woorden: niet apart maar samen. Wij, de kinderen, ouders en leerkrachten, hebben respect voor elkaar, onze omgeving en ons zelf.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid is accepteren wat gedaan moet worden en dat zo goed mogelijk doen. Wij, de leerlingen, ouders en leerkrachten, zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en voor de afspraken die wij samen maken. Hier zijn wij ook op aanspreekbaar.

Samenwerken
Samenwerken is het werken aan een gemeenschappelijk doel. Wij, de kinderen, ouders, en leerkrachten, streven naar een goed evenwicht tussen geven en nemen, met respect voor jezelf en de ander.

Wilt u meer weten over de inhoud van de gedragscode, dan kunt u hem vindenĀ op de website van Stichting Robijn www.stichtingrobijn.nl.