Medezeggenschapsraad

drie-meisjes-werken-samen

Medezeggenschapsraad

Wellicht vraagt u zich af waar een MR zich precies mee bezig houdt en wat u daarvan mag verwachten. We hebben de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Algemeen 
Elke school heeft van rechtswege een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is er om de belangen van de kinderen, ouders én leerkrachten in de school te behartigen.
De MR van Toonladder Galecop bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Ieder lid wordt gekozen voor een periode van drie jaar.

Taken 
De MR overlegt periodiek met de directie van onze school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, financiën, formatie en jaarbeleidsplannen.
Ook denken we mee bij onderwerpen zoals de keuze van lesmethode, een verandering van groepsindeling en veiligheid in en rond onze school.
De MR neemt standpunt in over datgene wat de directie doet of laat. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen. Kortom: we zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen van onze school.

GMR Robijn 
De MR van Toonladder is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MR (GMR) van Stichting Robijn. Zoals de MR op schoolniveau overlegt met de directie, overlegt de GMR met het van bestuur Stichting Robijn over school overstijgende zaken.

Meer weten?
De MR houdt u periodiek op de hoogte via de nieuwsbrief. Mocht u meer over de MR willen weten, neem dan contact op met één van de leden of stuur een e-mail naar mr@toonladdergalecop.nl. De vergaderingen zijn openbaar (graag even aanmelden) en alle vragen en suggesties zijn van harte welkom!

Notulen MR-vergaderingen