Ziekte en verlof

klas met tablets 795x198

Ziekte

Als uw kind ziek is en niet naar school kan, meldt u dit altijd vóór 8:15 uur telefonisch op school (tel. 6055649).

Heeft uw kind een besmettelijke (kinder)ziekte, dan is het de bedoeling dat u het thuis houdt tot de ziekte niet meer besmettelijk is. Twijfelt u over de besmettelijkheid van de ziekte, dan kunt u altijd even contact met ons of de GG&GD opnemen.

Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties

Wilt u een extra dag vrij voor uw kind, dan moet u dit altijd met behulp van een formulier aanvragen. Dit formulier kunt u op school vragen of van deze site downloaden. De directeur beslist op basis van uw informatie op het formulier, of uw kind een extra vrije dag kan krijgen. Soms kan een kind meerdere dagen verlof krijgen. Zij worden dan tijdelijk vrijgesteld van leerplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om niet meer verlof dan echt noodzakelijk aan te vragen, zodat het kind niet teveel van school mist!

Lees meer over verlof in het basisonderwijs op Leerplichtnet.