Voorzieningen

kleuters-bij-maisbak

Hoofdluiscontrole

Na elke vakantie wordt uw kind op luizen gecontroleerd. Mocht bij uw kind luizen geconstateerd worden, dan wordt u daarvan door de leerkracht op de hoogte gebracht. De andere ouders van de groep worden hierover via e-mail geïnformeerd. Na een week vindt er een hercontrole plaats in die groepen waar luizen zijn geconstateerd. Als de groep hoofdluisvrij is, worden de ouders wederom via e-mail geïnformeerd.

Inzameling lege batterijen

Op school kunt u uw lege batterijen inleveren. De verzamelbak voor de batterijen staat bij de hoofdingang.