Voorzieningen

kleuters-bij-maisbak

Schoolmelk

Ook op De Toonladder bestaat de mogelijkheid om schoolmelk of optimel drink framboos te drinken, aangeleverd door de schoolmelkcentrale van Campina.
U kunt uw kind aanmelden voor schoolmelk via de site van Campina: www.campinaopschool.nl ga naar aanmelden. De kosten worden direct door Campina met u verrekend.

Na de schoolvakanties is er de eerste vier dagen geen schoolmelk; de kinderen krijgen dan yoghurtdrank. Na een zomervakantie wordt er de eerste 4 dagen niets aangeboden; ouders moeten dan zelf voor drank zorgen.

Hoofdluiscontrole

Na elke vakantie wordt uw kind op luizen gecontroleerd. Mocht bij uw kind luizen geconstateerd worden, dan wordt u daarvan door de leerkracht op de hoogte gebracht. De andere ouders van de groep worden hierover via e-mail geïnformeerd. Na een week vindt er een hercontrole plaats in die groepen waar luizen zijn geconstateerd. Als de groep hoofdluisvrij is, worden de ouders wederom via e-mail geïnformeerd.

Inzameling lege batterijen

Op school kunt u uw lege batterijen inleveren. De verzamelbak voor de batterijen staat bij de hoofdingang.