Over ons

buiten-spelen

Toonladder Galecop is een openbare basisschool in de wijk Galecop in Nieuwegein, waar kinderen met uiteenlopende achtergronden zich thuis voelen en met plezier naartoe gaan.
We brengen onze leerlingen basisvaardigheden voor de toekomst bij, met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op onze school groeien kinderen op in een veilige omgeving, waarin respect en vertrouwen centraal staan.

Wij gaan voor optimaal onderwijs voor elke leerling en bieden instructie/uitleg aan op verschillende niveaus voor de basisvaardigheden rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Zo kan iedereen zich in zijn eigen tempo deze vaardigheden eigen maken.

De Toonladder Galecop is een open en laagdrempelige school, waarin leerkrachten en ouders samen optrekken in het belang van het kind.